Finalitzat al Portal de Sant Roc el reforç de l'estructura de la coberta de l'aparcament.

Han finalitzat les obres corresponents al reforç de l'estructura de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc. A més, s'ha anivellat el paviment amb formigó. No obstant, queden pendents de portar a terme altres actuacions que s'han hagut d'aturar degut a la situació d'emergència i a les instruccions de caire supramunicipal. 

  • Termini execució total: 4 mesos
  • Import de les 3 actuacions: 354.319,17 €  

 

- Actuació 1: Obres de la reparació d'un tram de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc, sota la confluència des carrers Major i Cisterna.

Durada: 4 mesos
Import previst de tancament (IVA inclòs): 156.717,53€

- Actuació 2: Col·locació de puntals addicionals a la zona central de la coberta de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc.

Durada: 1 mes
Import final (IVA inclòs): 140.117,81€

- Actuació 3: Obres de la reparació d'un tram de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc, sota la Rambla d'Ègara

Durada: 2 mesos
Import (IVA inclòs): 57.483,83€

Més informació a la Nota de premsa