Neteja de vegetació a la llera urbana de la riera de Les Arenes.

El projecte contempla la tala d'arbres i la retirada de soques, la desbrossada de les espècies arbustives i herbàcies, l'eliminació d'espècies vegetals invasores, arrencant les seves arrels de 50 cm de fondària i el corresponent trasllat a l'abocador de tota la vegetació.

En total, la inversió realitzada al darrer trimestre de l'any s'acosta als 100.000 euros.

Nota de premsa