Terrassa i Matadepera quedaran unides per un nou itinerari destinat a ciclistes i vianants l'any 2020.

Aquesta actuació forma part del projecte d'itinerari de vianants i bicicletes que ha de permetre, en un futur, unir les ciutats de Terrassa i Sabadell, passant per Matadepera. La zona d'actuació de la rotonda, que dóna continuïtat a ambdues carreteres, no forma part del projecte, ja que va ser executada per la Diputació el 2009.

Nota de premsa