Millora de l'accessibilitat a les cruïlles de la ciutat

Dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa les obres de millora de l'accessibilitat a un total de nou cruïlles situades a set barris de la ciutat. Es tracta de millores en les cruïlles de carrers situats als barris del Centre, Roc Blanc, Can Palet, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, Sant Pere Nord i Poble Nou – Zona Esportiva.

  • Termini execució: 2 mesos
  • Import: 69.938,00 € 

Per a més informació accediu a la Nota de premsa