Obres d'estabilització del talús de la riera del Palau

L'objecte del projecte és garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril.

Les actuacions a realitzar són:

  • Implantació del nou sistema de contenció: amb 3 tipus diferents de fonament
  • Protecció dels talussos de la Riera de Palau amb una geomalla
  • Actuacions orientades a millorar l'accessibilitat dels vianants en les voreres existents, centrant-se especialment en les cruïlles
  • Retall del mur i ampliació de vorera: la vorera del marge esquerra de la Ronda, entre els carrers de Sant Ferran i Hernán Cortés, actualment té una amplada d'1 m, a causa d'un talús revestit de formigó que salva el desnivell entre els esmentats carrers i la Ronda de Ponent

Fitxa del projecte