Suspensió dels terminis d'execució de totes les obres privades i recomanació de suspensió

L'Ajuntament declara la suspensió dels terminis d'execució de totes les obres de promoció privada i executarà només obres urgents o imprescindibles i adverteix a promotors i promotores d'obres, construccions i instal·lacions que s'estiguin executant a la ciutat i terme municipal de Terrassa de l'obligació de compliment en tot cas de les mesures aprovades per les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el coronavirus i les normes fixades pel Reial Decret 463/2020.

Les úniques excepcions seran aquelles actuacions que calgui portar a terme de forma urgent durant aquest període.