Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa

La Masia Freixa és un immoble protegit com a patrimoni, la rehabilitació de la coberta ha de respectar l'esperit del revestiment original i, alhora, ha de resoldre els problemes de filtracions i durabilitat.

En la coberta es detecta una degradació del revestiment de morter i vidre, així com a les zones obagues hi ha la presència d'elements vegetals de molsa que erosionen el revestiment. En diversos punts hi ha pèrdua del revestiment deixant al descobert la malla interior, el que provoca filtracions d'aigua puntuals.

L'objecte del projecte és realitzar les actuacions de rehabilitació només de la coberta per tal d'evitar les filtracions d'aigua de pluja existents i reparar el deteriorament actual. Es tracta de recuperar un dels elements principals d'aquest edifici protegit pel seu interès historicoartístic.

L'àmbit del projecte correspon a tota la coberta de volta existent, la coberta del mirador i de planta segona.

Les principals actuacions són:

  • Implantació dels treballs amb bastides i plataformes especials
  • Retirada del revestiment de coberta i impermeabilització, i reposició d'acabat
  • Reparació de canal interior i correcció de pendents de la coberta
  • Repassos de pintura
  • Preparació estructural per a ancoratges de línia de vida

Fitxa del projecte