Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Comissió Accessibilitat

Comissió d'accessibilitat d'octubre de 2018Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.

Objectius i contingut: Responsables de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) presenten un primer esborrany del nou Pla de senyalització per a la xarxa d'estacions de FGC, que recull aportacions de la Comissió d'Accessibilitat per millorar la comprensió de les senyals i informacions. El pla inclou aspectes com la simplificació de la informació, l'augment del cos de lletra i del contrast de colors de cartells i rètols, o la millora dels pictogrames i la seva identificació. Els participants fan una primera valoració de la proposta, i acorden amb FGC trobar-se properament a l'estació de Vallparadís per revisar i validar "in situ" els canvis proposats. 

Participants: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Francesc Aubach, responsable d'Edificis, Carles Cots, cap d'Estacions, i Sílvia Andreu, responsable d'Identitat corporativa i senyalització), Prou Barreres, ONCE Terrassa, Coordinadora Capaç, Apesote, Oficina Tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.