Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Projecte de tennis adaptat a la ciutat de Terrassa

Format: Sessió tècnica de treball

Objectius i contingut: Presentació de nou projecte de tennis adaptat dins de la ciutat de Terrassa i valoració de possibles sinèrgies i vies de col·laboració.

Participants: Servei d'Esports de l'Ajuntament, Club Tennis Terrassa, Pau Castañer.