Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Presentació dels serveis municipals per a persones amb capacitats diverses a la Mesquita de Terrassa

Format: Presentació dels serveis de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i del Servei d'Ocupació per a persones amb discapacitat a la mesquita de Terrassa.

Objectius i contingut: Donar a conèixer i apropar els serveis per a persones amb capacitats diverses de l'Ajuntament a la ciutadania no associada usuària de la mesquita de Terrassa.

Participants: Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Servei d'Ocupació, Servei de Ciutadania, Mesquita de Terrassa.