Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Coordinació amb Oficina Jove del Servei de Joventut i Lleure

Format: Sessió tècnica de treball.

Objectius i contingut: Compartir experiències i explorar noves vies de col·laboració en matèria d'inclusió i accessibilitat amb els serveis de l'Oficina Jove del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa.

Participants: Oficina Jove del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses.