Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Sessió plenària de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de juliol de 2018Format: Sessió plenària.

Objectius i contingut:

  • Presentació Espai Drets a càrrec de Joan Tamayo
  • Explicació Memòria 2017 Oficina Capacitats Diverses
  • Seguiment del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020
  • Presentació de la proposta de procés participatiu "Repensant l'atenció després del 1r Pla"
  • Presentació del projecte europeu "Igualtats Connectades" sobre interseccionalitat a les polítiques públiques locals

Participants: més de 20 entitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat, serveis municipals i  Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.