Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Taula local de Salut Mental

Format: Sessió plenària de la Taula local de Salut Mental.

Objectiu i continguts: Donar a conèixer i treballar conjuntament aspectes relacionats amb la millora de l'atenció al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental des dels diferents agents implicats.

Participants:  Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.