Concurs Transmissió de Parades del Mercadal Martí l'Humà

Avui ha sortit publicat al BOPB les bases del concurs per a la transmissió de llicències d'ús privatiu per les parades del Mercadal de Martí l'Humà (mercat del dimecres). A partir del dia 28/09/2022 s'obre el termini per presentar les sol·licituds. Es podran presentar sol·licituds fins el dia 17/10/2022.
 
En el tràmit de la Seu Electrònica trobareu tota la informació:  https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8057
 
Aquest tràmit és exclusivament telemàtic a través de la Seu Electrònica i no es pot fer presencial, així que no es podrà sol·licitar cap cita prèvia per l'atenció per la presentació de sol·licituds.
Els annexos 1 i 2 de les bases de participació (declaració responsable i sol·licitud per participar indicant la parada a optar), estan inclosos dins del formulari del tràmit.
 
S'ha detectat un error material a les bases, que s'està tramitant l'expedient per la seva publicació, al llistat de les parades en transmissió on diu el número de parada B114 ha de dir la A114. Quan es publiqui la resolució de l'error material, el termini per presentar les sol·licituds s'ampliarà 5 dies naturals.
 
Bases del concurs per a la transmissió de llicències d'ús privatiu per les parades del Mercadal de Martí l'Humà (mercat del dimecres).