"Quan existeixen relacions de violència masclista, sovint, s'utilitza la pàtria potestat per seguir exercint aquesta violència"

Entrevista a Sònia Rodríguez Parra, advocada del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa (SIAD- Casa Galèria)

Terrassa, 13 de desembre de 2023

 

Què ofereix el SIAD?

El SIAD-Casa Galèria és un servei municipal, gratuït i confidencial que ofereix informació i assessorament a les dones majors de 16 anys dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, en relació amb l'exercici dels seus drets en tots els àmbits de la seva vida, ja sigui laboral, social, personal i familiar, i especialment, a les dones en situació de violència masclista. 

Actualment des del SIAD, oferim un servei d'acollida, d'assessorament jurídic, d'atenció psicològica  i d'inserció laboral. I comptem amb un suport de traducció i mediació, en cas que la dona no parli o entengui les llengües oficials. És important remarcar que el SIAD és un servei especialitzat en violència masclista, però també atén altres demandes i necessitats diverses de les dones.

Quines són les principals consultes que rebeu en el SIAD?

Majoritàriament, les consultes tenen a veure amb canvis vitals, sobretot amb processos de separació de la parella, ja sigui a nivell jurídic o a nivell emocional.

Sovint ens trobem amb situacions molt complicades, i que les demandes no s'acaben de concretar. Aquest tipus de consultes entren pel servei d'acollida, i el que fan les treballadores socials juntament amb la dona, és intentar centrar la demanda, posar-li un nom a la situació que està vivint, i marcar les prioritats per atendre. Dins del servei jurídic, les demandes més freqüents són les relacionades amb les separacions de parella.

La següent consulta té a veure amb la inserció laboral. M'agrada remarcar aquest aspecte, ja que molts dels problemes que tenen les dones en situació de violència masclista, estan fonamentats en el fet que no tenen una independència econòmica, o tenen dificultats per sostenir un lloc de treball, tot això a causa del control que exerceix la seva parella. En definitiva, la independència, la presa de decisions i l'autonomia, passa per tenir les necessitats bàsiques cobertes. Per nosaltres aquest servei resulta imprescindible, i és molt important que la professional del SIAD, tingui especialització en violència masclista.


Quin és el paper del SIAD quan contacta amb vosaltres una dona que està patint violència masclista?

El primer que fem és escoltar, veure quines necessitats té, i establir de conformitat amb  la dona quines són les seves prioritats, i què necessita o què pensa ella per sortir-se'n d'aquella situació. A partir d'aquí, si la necessitat passa per posar una denúncia, se l'informa de tot el que comporta, què vol dir posar una denúncia, quin objectiu té una denúncia, o quins poden ser els possibles resultats si aquesta és penal. Hi ha denúncies que són molt més senzilles, i simplement fem un assessorament informatiu, així com altres denúncies més complexes, que potser necessiten un acompanyament més extens en el temps. També hi ha casos més greus que requereixen una avaluació del risc que pateix la dona i si s'escau s'emprenen accions específiques, sempre d'una manera acordada amb ella.

De quina manera es coordina el SIAD amb altres organitzacions i serveis de la ciutat per oferir un suport integral a les dones que cerquen ajuda?

El SIAD treballa en xarxa amb altres serveis i recursos de la ciutat per protegir i acompanyar les dones que es troben en situació de violència masclista. Des de fa més de dos anys formem part de la Taula de Violència Masclista, un organisme que té com a objectiu coordinar totes les administracions, institucions, organitzacions i entitats que intervenen en l'abordatge de la violència masclista a Terrassa. Estem establint els protocols i els circuits de coordinació, tenint en compte que aquests són dinàmics, així com un programa de formació de tots els equips professionals implicats. 

En aquest sentit, una altra de les tasques que realitzem des del SIAD és l'assessorament a professionals. Hi ha dones que no estan preparades per anar a un servei especialitzat, perquè no volen posar-se l'etiqueta de dona maltractada o de víctima, i el vincle el fan amb serveis socials o el seu metge o metgessa de capçalera, etc. És per això que donem pautes perquè aquests professionals puguin acompanyar aquesta dona fins que realment puguem acollir-la en un servei especialitzat i treballar aquesta violència que està patint, en cas que sigui necessari.

Si parlem del servei jurídic, quina és la principal consulta legal que demanda la dona que visita el SIAD?

Divorcis i separacions i execucions de sentències. És a dir, dones separades o divorciades, les ex-parelles de les quals no compleixen amb el que estableix la sentència, majoritàriament degut a l'impagament de la pensió d'aliments dels fills i filles, i pel que fa al règim de visites de les criatures. Sens dubte, aquesta és la demanda amb el gruix més important.

També hi ha moltes consultes relacionades amb el procediment judicial de modificació de mesures matrimonials, i també de situacions en què progenitors i progenitores no es posen d'acord a l'hora de prendre decisions respecte dels fills i filles: canvi d'escola o de residència, tractaments mèdics, etc. Sovint apareixen actituds sabotejadores, on es porten la contraria sistemàticament. 

Quan existeixen relacions de violència masclista, sovint, s'utilitza aquesta pàtria potestat, aquesta facultat de decisió sobre les coses que afecten els fills i filles per seguir exercint aquesta violència. 

Quin tipus de suport oferiu a aquests infants?

Al SIAD no atenem directament als fills i filles, ho fem a través de l'atenció a les mares en el Servei Jurídic i en el Servei de Psicologia. L'atenció a les criatures es fa des del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) o els recursos de salut mental infantil i juvenil dels serveis sanitaris, coordinadament amb el SIAD. 

Durant la conversa han anat apareixent les diferents consultes que rebeu en el SIAD. Heu notat l'augment d'alguna consulta en concret en aquests darrers temps?

En aquest darrer any, estem notant un augment de les consultes sobre com posar una denúncia per violència masclista i quines implicacions comporta.

I una altra consulta que en els darrers temps està augmentant, és tot el que té a veure amb liquidacions de propietats. Dones que estan separades o divorciades des de fa temps, i encara tenen immobles en comú amb les seves exparelles.

Ja per últim, estàs d'acord que encara persisteix una naturalització del masclisme molt arrelada entre la joventut?

Efectivament, ens trobem amb parelles molt joves, en què coses que semblarien superades no ho estan en absolut i encara generen malestar i molta angoixa. Per exemple, sovint he d'explicar a les dones que per sortir a sopar amb les amigues, no s'està fent res que no puguem fer; o que per anar a teràpia psicològica o no tenir una feina, no et poden prendre els fills i filles.

Lamentablement, encara pesen molts mites socials i molta pressió sobre les dones, sobre el que fas i el que pots i no pots fer, el mite de la «mala mare» i la justificació del control per part dels homes, continua molt vigent.  Perquè al masclisme li interessa que aquestes idees continuïn arrelades i que les dones s'ho creguin. Estem partint d'una desigualtat molt gran, i a més a més, continuem creient-nos que això funciona així. Una gran majoria de les dones que atenem al SIAD, moltes d'elles joves, pensen d'aquesta manera, i això és preocupant i alarmant, i ha arribat el moment de començar a erradicar-ho.