L'Ajuntament continua la implantació del projecte d'instal·lació de nous hotels d'insectes a diversos espais públics de la ciutat

Els cinc nous hotels d'insectes es sumen als dos ja existents, a Ricard Camí i a la plaça Segle XX. Amb aquest pla l'Ajuntament vol crear una xarxa d'espais verds que permetin afavorir la proliferació d'insectes beneficiosos i millorar també la biodiversitat urbana.

En aquest sentit, aquest projecte vol proporcionar espais on fer habitacles a tot un seguit d'abelles solitàries, insectes que participen de forma molt important en el procés de la pol·linització. Cal dir que els insectes pol·linitzadors estan en regressió arreu degut a diversos problemes com l'ús excessiu de fitosanitaris, la fragmentació de l'hàbitat i en general la pèrdua d'hàbitats herbacis de qualitat.

En un context urbà, un dels factors que limiten el seu desenvolupament és precisament trobar un lloc adequat per fer-hi l'habitacle on col·locar-hi els ous. Moltes d'aquestes espècies fan espais en materials vegetals i en les seves cavitats, per això els hotels d'insectes que s'instal·laran seran estructures adequades on espècies com les abelles o les marietes hi podran fer habitacle i desenvolupar-se.

Es preveu que abans de finals d'any, Terrassa comptarà amb una vintena d'espais d'aquestes característiques, bona part d'ells repartit en diversos trams del Parc de Vallparadís, ja que aquest és un punt central i ben connectat amb la perifèria urbana a través de la pròpia riera de Vallparadís i la del Palau. La col·locació dels hotels d'insectes, juntament amb la presència de diversos habitacles de ratpenats serviran per restablir, en la mesura del possible, l'equilibri natural a la nostra ciutat.

Els hotels d'insectes han estat construïts pel Servei de Gestió de l'Espai Públic municipal i la majoria de materials que s'han utilitzat són fustes reciclades i recuperades d'altres elements. Està previst que a finals de la setmana vinent ja s'hagi finalitzat la instal·lació dels cinc nous hotels d'insectes als jardins de la Casa Alegre, al Parc de Sant Jordi, a la Plaça Eugeni d'Ors, a la Plaça Francesca Llonch i als jardins situats davant la seu del Mossos d'Esquadra, a la carretera de Matadepera.

Tots aquests espais també podran ser visitat pels diferents centres educatius de la ciutat, per tal de donar a conèixer a l'alumnat la biodiversitat de la nostra ciutat.

El projecte dels hotels d'insectes forma part de la Revolució Verda que ha endegat l'Ajuntament i que té com a objectiu aconseguir una ciutat més sostenible, equilibrada i mediambientalment millor.