L'Ajuntament inicia avui quatre actuacions de millora a places i carrers prioritzades pels districtes

L'Ajuntament inicia avui els treballs de millora de places i carrers a quatre punts de la ciutat. Totes aquestes actuacions es deriven de les peticions que els Consells Municipals de Districte van transmetre al Consistori com a part del pla de distribució de 500.000 euros del pressupost del 2016 per als barris de la ciutat. Aquestes actuacions compten amb un pressupost total de 29.416,59 euros (IVA inclòs) i es localitzen al barri de la Plaça Catalunya – Escola Industrial, al Polígon Industrial de Santa Eulàlia i a Can Gonteres.

A cada emplaçament, l'actuació és diferent i depèn de les necessitats detectades i expressades pel veïnat, i confirmades pels tècnics. A la plaça de Catalunya, les tasques permetran reparar el  paviment molt deteriorat en la seva part central. Aprofitant aquesta actuació de millora del ferm, també es modificarà la inclinació de la plaça per millorar el drenatge de les aigües de la pluja. La intervenció finalitzarà amb la instal·lació d'una cistella de bàsquet.

A la cruïlla del carrer del Miño amb la carretera de Montcada, la major part de l'actuació es durà a terme a l'illeta central, ja que el seu paviment està molt malmès. Es repararà aquest paviment i es col·locarà panot ratllat, que serveix com a indicador per a les persones cegues o amb problemes visuals.

Al carrer del Pi del barri de Can Gonteres, l'actuació permetrà fer accessible la parada d'autobús. Actualment, la vorera situada a la mateixa alçada que la calçada,
fa que els mecanismes que fan accessibles els autobusos no siguin útils. Per aquest motiu, es construirà una plataforma, a l'alçada de la parada, que elevarà el paviment per a facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda als vehicles.

Finalment, als carrers del barri de Can Gonteres s'han identificat diferents llocs on els paviments presenten desperfectes importants. En aquests punts, es duran a
terme actuacions puntuals per tal d'aconseguir una millora generalitzada de les voreres dels carrers del barri.