Es constitueix el nou Consell Municipal de la Gent Gran

El nou Mandat de Govern ja compta amb un nou Consell de la Gent Gran

En l'acte la regidora va presentar el programa de govern en relació a les persones grans, amb els 10 compromisos que es posaven com a repte  i les accions corresponents per assumir-los.

També es va tractar com el Consell podia millorar les formes de participació, amb el material de suport que ha facilitat el Servei de Qualitat Democràtica.

El darrer punt de l'ordre del dia es va oferir un resum de la Jornada Viure amb Sentit: Construint projectes de futur, per donar una perspectiva més àmplia respecte la situació actual de canvi de paradigma en quan a societats longeves i apuntant mirades de futur.