10 anys de Ciutats Amigues de les Persones Grans

El Blog de la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran neix amb l'objectiu de contribuir a la difusió, al coneixement ia l'intercanvi de temes i experiències relacionats amb aquest projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'objectiu del Projecte Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran és contribuir a la creació d'entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable. Un municipi amigable amb l'envelliment és aquell on les polítiques, els serveis i les estructures relacionades amb l'entorn físic i social de la ciutat es dissenyen i es reorganitzen per donar suport i permetre a la gent gran viure dignament, gaudir d'una bona salut i continuar participant a la societat de manera plena i activa.

És en aquest context que aquest mes de gener ha sortit publicat un article escrit pel Servei de Promoció de la Gent Gran en relació al procés d'amigabilitat de Terrassa al llarg d'aquests 10 anys i que ha culminat amb el Pla Local per un Envelliment Integral 2030 :

Newsletter 22 de Enero de 2024