PLEI'T en format de lectura fàcil

Imatge de persones grans fent activitat físicaEl febrer de 2022 el Ple Municipal va aprovar el Pla Local per un Envelliment Integral 2030, que és el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins el 2030. 


Per tal de fer-lo  més accessible a tota la ciutadania, especialment a les persones de 60 anys o més per ser-ne les beneficiàries directes, s'ha fet una edició en català i castella en format de lectura fàcil que es pot consultar telemàticament aquí, i que també es distribuirà pels equipaments cívics de la ciutat en format paper.