CGLU: Consell Mundial a Madrid

La xarxa CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) celebra del 5 al 7 de novembre el seu Consell Mundial anual. La seu serà l'edifici de l'espai cultural Matadero de Madrid. En aquesta ocasió, la trobada es du a terme de forma conjunta amb la segona edició del Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau. Terrassa forma part de CGLU. En aquesta xarxa, la ciutat es vicepresidenta mundial del grup de treball de Ciutats Intermèdies (I-Cities). 

El dia clau del Consell Mundial serà el 6 de novembre, amb sessions estatutàries i debats polítics.

Programa del Fòrum Mundial de CGLU