Congrés Think Europe (Sòria): Agenda 2030 i ODS

Sòria es convertirà entre el 16 i el 18 de gener en un fòrum de reflexió i debat sobre Europa, sobre la implementació de l'Agenda 2030 amb els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i sobre el paper actiu dels governs locals (amb un èmfasi especial en les Ciutats Intermèdies). El congrés rep el nom de Think Europe: Compromís 2030. Terrassa hi estarà representada pel seu alcalde, Alfredo Vega, pel primer tinent d'alcalde i regidor de Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado i pel cap del servei de Relacions Europees i Internacionals, Joan Chicón.