Jornada sobre relacions internacionals als ajuntaments

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa organitzen una visita d'estudi adreçada a representants electes i tècnics d'ens locals. Actualment són diversos els ajuntaments que, en el marc del procés d'elaboració d'un pla d'internacionalització, han identificat la necessitat de dotar-se d'una unitat dins del seu organigrama municipal per impulsar aquesta estratègia.

L'Ajuntament de Terrassa compta des de fa més d'una dècada amb una Regidoria i un Servei amb responsabilitats vinculades a les relacions europees i internacionals i a la projecció de la ciutat. La trobada a Terrassa vol ser un debat al voltant de l'estructura institucional, les funcions, el funcionament i l'organització interna que hauria de tenir la unitat encarregada de gestionar aquests temes.

Programa de la visita d'estudi:

09.00   Benvinguda a càrrec de l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega

09.15   Professionalització de les relacions internacionals dels ens locals. A càrrec de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona

09.45   Procés d'institucionalització de les relacions internacionals a l'Ajuntament de Terrassa en paral·lel a la seva trajectòria internacional. A càrrec del servei de Relacions Europees i Internacionals de Terrassa

11.15   Funcionament, organització interna i recursos. L'experiència dels ajuntaments de Terrassa, Granollers i Vilafranca del Penedès

13.00   Debat al voltant dels diferents tipus d'unitats gestores de les relacions internacionals dels ens locals

14.00   Fi de la sessió