Reglament d'Igualtat de Gèneres

Us presentem el nou Reglament Municipal per la Igualtat de Gèneres, que és fruit de la revisió d'aquest document que van realitzar conjuntament el Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBI+ durant l'any 2018.


Aquesta nova versió neix de l'Acord que la Junta de Portaveus va prendre per tal d'introduir la perspectiva LGTBIQ en tots els àmbits i sectors de l'estructura municipal.


Per fer-ho, es parteix de la base que les desigualtats, les discriminacions i les violències patriarcals que pateixen les dones i les persones amb sexualitats, identitats i expressions de gènere no hetercisonormatives, tenen causes comunes, i que cal abordar el sexisme, el masclisme i la LGTBI-fòbia de manera integral com a violències de gènere, tot i que les polítiques sectorials puguin implementar  accions de manera conjunta o separada en funció de cada cas.


Amb aquesta modificació, el Reglament passa a anomenar-se "Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres" (en plural) i, incorpora nous articles, entre els quals destaquen el que regula els objectius, estructura i funcions del Servei LGTBI+, i el que aborda de manera concreta la violència LGTBI-fòbica contra persones i famílies del col·lectiu LGTBI+.