L'Ajuntament cedeix a Biciclot més d'un centenar de bicicletes abandonades perquè siguin reutilitzades

Per Cardona, aquesta «és una manera de reutilitzar un material que està en desús, i que té la consideració de residu municipal,  per convertir-lo en un recurs». L'any passat es van lliurar  248 unitats en les sis entregues realitzades. Amb la d'avui, aquest any l'Ajuntament haurà entregat unes 160, de les quals 60 es van cedir a Biciclot el gener. En total, l'Ajuntament ha entregat, des del 2022, més de 400  bicicletes abandonades i altres components (sellons, cistelles, rodes...) a l'entitat.

Aquesta actuació és fruit del conveni de col·laboració signat el febrer de 2022 entre l'Ajuntament de Terrassa i Biciclot, pel qual aquesta entitat es compromet a recollir les bicicletes abandonades; informar sobre el reaprofitament dels objectes cedits gratuïtament i participar en activitats que se celebrin a Terrassa i que estiguin vinculades al medi ambient i a la mobilitat sostenible. Un conveni que s'emmarca dins les línies estratègiques del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipal, per fomentar un canvi d'hàbits per tal d'impulsar la reutilització i generar menys deixalles. L'Ajuntament ja va subscriure d'altres semblants amb aquesta entitat i amb l'associació Recircula els anys 2013 i 2016. 

Biciclot és una entitat sense ànim de lucre ubicada a Barcelona que promou la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Un dels seus programes és recollir bicicletes usades, per reparar-les i posar-les de nou en circulació, fent donacions i retornant-les al mercat de segona mà; potenciant així l'economia circular i el consum responsable amb valors socials i mediambientals.