Presentació de l'Acord per la qualitat de l'aire de Catalunya

L'acord ha estat subscrit per 65 municipis, els principals agents socials i econòmics, les entitats municipalistes i també els gestors d'infraestructures. El pacte contempla tot un seguit de mesures per reduir la contaminació atmosfèrica als nuclis urbans i per crear un model que s'adapti a les característiques de cada municipi.

Entre les mesures destaca la generalització de les zones de baixes emissions, promoure la velocitat màxima de 30 km/h en zones urbanes que comparteixen persones i vehicles i el compromís de reduir un mínim del 15% les emissions d'òxid de nitrogen i de partícules en suspensió.