L'Ajuntament amplia els treballs de neteja als espais naturals fins a l'estiu amb un increment de 20.000 euros

Es tracta d'una millora que permetrà estendre l'àmbit d'actuació, treballant també en la retirada de residus dipositats de manera incívica en els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes, i també en el torrent Mitger. La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, afirma que és una acció que s'emmarca «dins el compromís de l'Equip de Govern de destinar els recursos necessaris que ens permetin fer un manteniment adequat d'aquests espais perquè estiguin nets de vegetació i de residus».

El treballs de neteja se centraran, especialment, en punts d'abocaments ja detectats on es recollirà tota mena de deixalles abandonades fruit dels comportaments incívics, per separar-les de manera selectiva i traslladar-les, posteriorment, a les deixalleries o planta de tractament corresponent. Entre els residus que es localitzen habitualment a les lleres de les rieres són restes d'obra, voluminosos (mobles, electrodomèstics), envasos, plàstics, fustes, cartons i papers, entre d'altres.

La recollida de deixalles, tant als espais naturals com a les rieres, és una de les tasques que ja es fa de forma habitual dins el contracte de manteniment de l'entorn natural. També inclou la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal; de les fonts naturals i dels arbres catalogats, com també dels espais de lleure i les àrees de descans, dels torrents i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), entre d'altres. Anualment es destinen prop de 210.000 euros a aquests treballs. Els 70 km² del terme municipal de Terrassa estan formats per una xarxa densa de torrents i rieres.