La campanya Treu-te la roba recull més de 1.200 kg de residus tèxtils en els deu punts de contenidors taronges seleccionats

L'objectiu de la campanya ha estat el d'augmentar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reciclar i reaprofitar les peces tèxtils i el calçat en desús, en una iniciativa emmarcada en el Pacte per a la Moda Circular a Catalunya, al qual Terrassa es va adherir a l'octubre del 2022.

Així, mitjançant la campanya Treu-te la Roba l'Ajuntament ha volgut fomentar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar el tèxtil; així com donar a conèixer la xarxa dels 120 contenidors taronges repartits per la ciutat i on es pot dipositar la roba i calçat vell o que ja no fem servir.

Per a la regidora del Cicle de l'Aigua, Patrícia Reche, tot i que Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya que recull més roba, sols per darrera de Barcelona i Mataró «encara hi ha un ampli marge de millora per augmentar la reutilització i el reciclatge, tant del tèxtil com del calçat, cap a un model d'economia circular. Com a Ajuntament hem de continuar prenent l'accelerador pel que fa a les polítiques ambientals i hem d'impulsar accions, accions que seran més grans o més petites, però que sempre comparteixin l'objectiu a lluitar o mitigar l'emergència climàtica». Per part de les entitats que col·laboren en el servei de recollida d'aquesta fracció i que s'han implicat en la campanya, com són Eco Inserció i la Fundació Formació i Treball, agraeixen a l'Ajuntament de Terrassa «que es facin aquest tipus d'iniciatives per millorar la recollida del tèxtil».

Aportacions realitzades

Un cop finalitzada la campanya, s'han comptabilitzat un total de 332 aportacions; 1.283 quilos de residus tèxtils i més de 200 registres per obtenir una aportació per la bonificació de la taxa (si feien dues entregues als punts, es compatibilitzaven com a dues aportacions a la deixalleria)

Uns 3 kg per habitant i any

Des del 2019, la recollida selectiva de residus està estabilitzada al voltant de les 680 tones de residus tèxtils, la qual cosa significa uns 3 kg per habitant i any. De les 675 tones recollides per l‘entitat Formació i Treball, un 59% va ser roba reutilitzable; un 37% és reciclable i un 4% es valoritza energèticament.

Terrassa té contenidors taronges des de l'any 2012 i, actualment, compta amb una xarxa de 120 recipients que gestiona Formació i Treball, Empresa d'Inserció S.L., entitat que treballa per a la integració social, el desenvolupament personal i la sostenibilitat. El material que recullen el separen i classifiquen, de manera que el que està en pitjors condicions es recicla per obtenir noves fibres i, la resta, el classifiquen perquè puguin ser reutilitzats.

Actualment, Terrassa disposa d'un contenidor per cada 1.858 habitants. L'objectiu és tenir-ne 174 a partir del dia 1 de gener de 2025 per complir, així, amb les normes europees i el Pacte per la Moda Circular, ja que la ciutat comptaria amb un contenidor per cada 1.281 habitants.

L'adhesió de Terrassa al Pacte per a la Moda Circular de Catalunya respon a la necessitat d'incrementar la recollida selectiva de residus tèxtils i s'alinea amb els objectius fixats el Pla de Residus 2018-2030 per avançar cap al residu zero. En el cas dels residus tèxtils, el Pla contempla que l'any 2030 caldrà recollir a Terrassa de manera selectiva, com a mínim, el 35% en pes de la fracció tèxtil i calçat generada.