TAIGUA participa en un projecte de big data per predir el risc d'avaries i minimitzar així el perill de fuites a la xarxa

Per tirar-ho endavant, s'ha creat un consorci on també participen AVENTEC i BGEO, dues enginyeries i empreses tecnològiques especialitzades en solucions digitals pel cicle urbà de l'aigua. El projecte Fluent, està impulsat pel clúster català de l'aigua, Catalan Water Partnership i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

En aquest projecte de big data, TAIGUA, aportarà la seva experiència operativa per identificar i determinar les diferents tipologies d'avaries i participarà en la generació d'un software amb codi obert, gratuït, del qual es podran beneficiar altres operadores públiques que no tenen capacitat per accedir en aquestes eines.

Aquest model calcularà, a partir de la base de dades compartida entre les quatre operadores, les probabilitats d'avaria i anticiparà informació sobre els punts de la xarxa que siguin més crítics i les zones on la probabilitat d'avaria sigui més elevada. Una eina que contribuirà a millorar la presa de decisions de les operadores a l'hora de planificar reparacions i inversions.

En els darrers dos anys, TAIGUA ha invertit tres milions d'euros per renovar 10 mil metres de la xarxa de distribució subterrània, per instal·lar noves escomeses i per millorar la sectorització de la xarxa. Les reparacions realitzades el 2023 entre la xarxa de distribució i els ramals domiciliaris es van incrementar un 32%. En relació al cabal total aportat a la xarxa, el 27% de l'estalvi va ser resultat de la reducció de fuites. Per aquest 2024, la previsió inicial de l'empresa municipal és renovar 12.000 metres de canonades més.