L'Ajuntament repara els 8 camins de l'Anella Verda malmesos per les intenses pluges del mes de juny

Les obres consistiran a construir trencaaigües, que facilitin el drenatge; anivellar el terreny i reparar les cunetes afectades per les pluges. El termini dels treballs és d'un mes i la inversió prevista és de 20.526 euros.

D'altra banda, també es procedirà a reparar el ferm del camí de terra dels plans de Can Bonvilar, comprès entre la carretera C-1415a i el pont sobre el torrent de la Betzuca, que està deteriorat per la circulació superficial de l'aigua de pluja, provocant l'erosió del terreny. Aquesta actuació també contempla la desbrossada i retirada de vegetació dels marges interns del camí de vianants i la construcció d'una vorera que facilitarà l'accés a l'àrea de pícnic de Mossèn Homs. El pressupost per aquests treballs és de 37.864 euros i el termini previst d'execució és d'un mes i mig.

L'Anella Verda és una combinació de boscos, camps i torrents que està situat entre l'entorn urbà i els límits municipals i que comprèn el 65% del territori de Terrassa. Un dels objectius és fomentar un ús social i responsable de l'entorn, amb el manteniment i neteja de la xarxa de camins que la conformen per adequar-la a l'ús dels vianants i ciclistes.