Set escoles de Terrassa participen en un projecte europeu per analitzar la qualitat de l'aire i l'efecte del contaminant NO2

Aquesta activitat s'emmarca dins el projecte GreenScent (Smart Citizen Education for a greeN fuTure), que és finançat per la Unió Europea, dins la convocatòria del Green Deal. Els centres educatius utilitzaran els resultats per treballar durant aquest curs el tema de la contaminació de l'aire i els possibles canvis d'hàbits.

El fet que les escoles participants (Lumen; Salvador Vinyals i Galí; Mare de Déu de Montserrat; Andersen; Font de l'Alba; Ramon Pont i Petit Estel-La Nova) estiguin ubicades a diferents barris de la ciutat, ha permès obtenir dades generalitzades sobre l'exposició d'aquest contaminant al terme municipal. Alumnes i docents han analitzat durant un mes les concentracions de diòxid de nitrogen recollides en els 128 mesuradors que van instal·lar a diferents punts de l'interior i exterior dels centres educatius. A les ciutats, la principal font d'emissió del NO2 prové dels vehicles de combustió fòssil.

Actualment, el límit anual fixat per la directiva europea és de 40 micrograms/m³. Fruit de l'estudi realitzat en el marc d'aquest projecte a Terrassa, les concentracions de NO2 oscil·len entre 7 i 39 micrograms per metre cúbic (μg/m3), amb una mitjana de 20.4 μg/m3 μg/m3. Una de les principals conclusions d'aquest estudi és que, tots els valors registrats estan per sota dels 40 μg/m3, tant als sensors instal·lats als parcs i patis, com als ubicats en les zones de trànsit i a l'interior de les aules, amb uns nivells que, de mitjana, oscil·laven entre els 15 i els 21 μg/m3.

Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa

La contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental per a la salut i està comprovat que incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars. Una de les prioritats de l'Ajuntament és afrontar l'emergència climàtica i reduir els nivells de contaminants atmosfèrics amb accions que permetin assolir, tant la reducció de contaminants atmosfèrics com la dels gasos d'efecte hivernacle.

Actualment, Terrassa compta amb un Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (PMQA), horitzó 2025 i d'un Protocol d'Actuació d'Episodis Ambientals de contaminació per als contaminants atmosfèrics NO2, PM10 i O3, que està inclòs dins el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).