L'Ajuntament obre una consulta pública per modificar el Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua

Des d'aquest mes, i fins al dia 15 de juny, també pot participar la ciutadania amb la consulta pública que es canalitza a través de la plataforma online municipal Participa a Terrassa. La voluntat és recollir les opinions i aportacions que es facin, tant individual com col·lectivament, per valorar-les i estudiar-les i, si es considera, introduir-les en l'elaboració final del text.

La modificació proposada afecta a diferents capítols com són el XII (mesures per a l'estalvi d'aigua); el XII (planejament urbanístic i urbanització) i el V (regularitat en el servei). Aquests canvis impliquen introduir mesures com, per exemple, el reaprofitament de les aigües grises (una llar de quatre persones genera uns 200 litres al dia) i de les aigües pluvials, adoptant sempre criteris de garantia de qualitat i de sostenibilitat. En aquest sentit, es concretaran les condicions i obligacions per instal·lar sistemes d'aprofitament en edificis plurifamiliars amb jardí; en zones grans per a la seva neteja; en centres esportius i comerços o en escoles i oficines, entre altres. Pel que fa als sistemes de manteniment i certificació d'aquestes instal·lacions, quedaran recollits en aquest Reglament.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa adapta, també, la regulació de les restriccions de determinats usos en cas de sequera, que figuren al Pla Especial de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 2020, al Pla d'Emergència en situacions de sequera de Terrassa (2023), que és el document que planifica i concreta les mesures a emprendre quan s'activa cadascuna de les fases d'alerta per sequera a la ciutat. La modificació del Reglament també permetrà ajustar les prohibicions i les sancions a la normativa actual.

El Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua en el municipi de Terrassa va ser aprovat per ple, el març de 2018. Tres anys després, el 2021, es va modificar parcialment per introduir dos canvis: un per adaptar-se a la nova normativa que marcava l'ordre ICT/155/2020 de 7 de febrer de 2020, del Ministeri d'Indústria, que feia referència als comptadors d'aigua; i l'altra, per tractar els impagaments produïts en els subministraments industrials i comercials.