L'Ajuntament destinarà 2 milions d'euros a Eco Equip per fer inversions que millorin el servei de neteja i la gestió de residus

Aquest 2024 l'Ajuntament ha previst al pressupost una dotació de 2 milions d'euros per a la millora de la neteja i la gestió de residus. Segons ha explicat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart: «Aquest mandat volem que sigui el de la refundació d'Eco Equip. Tenim la clara voluntat de modernitzar l'empresa, que tingui el pressupost i els mitjans que li corresponen perquè pugui oferir el servei de qualitat, eficient i eficaç que volem». Així, es preveu la compra de diversos vehicles satèl·lits i recol·lectors per reforçar la flota existent; l'adquisició de contenidors per a reemplaçar els que estiguin deteriorats i reforçar les contractacions temporals a Eco Equip, quan siguin necessàries per mantenir les freqüències de recollida i neteja viària «perquè volem que la neteja sigui un servei programat i també viu, capaç de mantenir el servei habitual i alhora donar resposta a les necessitats puntuals, com fem per exemple amb la recollida de fulla» ha detallat l'alcalde.

D'altra banda, Eco Equip compta enguany amb una partida de 118.000 euros, que es destinarà a la contractació d'una consultora especialitzada per a millorar l'organització i els processos interns de gestió. D'altra banda, també es preveuen 164.000 euros per la millora de la tecnificació de l'aparell directiu i millorar, així, la gestió diària de l'empresa municipal.

L'alcalde també ha explicat que Eco Equip farà una prova durant tres mesos per fer fer atenció telefònica els caps de setmana de 8 a 15 h, i si es comprova que és una mesura efectiva, s'aplicarà de manera indefinida. Pel que fa a la deixalleria mòbil, s'actualitzaran els punts de recollida, començant aquesta setmana pel barri del segle XX, fins a canviar la imatge dels setanta punts que hi ha a la ciutat al llarg del 2024.

Pel que fa a la tasca de sensibilització i pedagògica, Eco Equip incorporarà quatre nous informadors ambientals provinents d'un pla d'ocupació i quatre més d'aquí uns mesos. En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona ha volgut destacar la feina feta pels inspectors, que en el 2023 han establert un total de 107 punts crítics a tota la ciutat, en els què s'han efectuat 8.592 inspeccions i s'han obert més de 1.160 actes. «Gràcies a aquesta tasca s'ha registrat un decreixement del 16,33% d'expedients sancionadors respecte l'any 2021 i seguirem treballant en aquesta línia per acabar amb els abocaments incívics. Aquest impuls l'executarem amb la millora dels canals de coordinació interna entre el personal d'Inspecció de Residus i la Policia de Barri, i amb la programació de reunions d'avaluació i seguiment, per posar sobre la taula les mesures establertes, avaluar la seva efectivitat i adaptar-se a les casuístiques que vagin sorgint».

Segons ha explicat Cardona, paral·lelament l'Ajuntament treballa per conscienciar a la ciutadania incrementant les tasques d'educació i comunicació ambiental, tallers, activitats a les escoles i campanyes informatives, com la que s'ha posat en marxa recentment sota el lema Fem-ho bé!.

L'objectiu final de totes aquestes mesures és el d'aconseguir una ciutat més neta i amb menys generació de residus, amb sistemes de recollida d'alta eficiència, i amb mètodes adaptats a les necessitats i possibilitats de cada barri.