L'Ajuntament posa en marxa la campanya de prevenció i control del mosquit tigre i reforça la tasca informativa a les urbanitzacions

La més eficaç és eliminar els possibles focus de cria, com són els llocs on es pugui acumular aigua estancada en balcons, patis i jardins, com les que s'han pogut generar amb les pluges recents, per evitar la seva reproducció. És important fer-ho ara, al principi de l'estiu, perquè la proliferació d'aquest insecte no ens afecti la resta de la temporada. 

El mosquit tigre també pot transmetre els virus del Zika, el Dengue i la Chikungunya, que poden provocar malalties d'origen tropical, ja que es contrauen per la picada dels mosquits femella infectats. Per això, són rellevants les mesures de prevenció i de protecció, tant en l'àmbit individual com comunitari i, per aquest motiu, ha reforçat la tasca informativa a les urbanitzacions.

L'Ajuntament du a terme les actuacions necessàries per fer el control i seguiment als espais públics, embornals, fonts públiques i cementiri, que són els punts de cria més productius d'aquest insecte i, en cas de detecció de larves, es valora el tractament més efectiu. Les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei municipal de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient. 

Col·laboració ciutadana

La col·laboració ciutadana és essencial per eliminar aquells punts de les finques particulars on hi hagi aigua estancada, especialment en petites quantitats. Algunes de les recomanacions de caràcter preventiu, que es recullen en el díptic informatiu elaborat per l'Ajuntament, són:

  • Buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (gerros, galledes, plats d'animals domèstics, plats sota els testos...) i evitar la seva inundació. En el cas d'elements fixos, cal eliminar qualsevol cúmul d'aigua.
  •  En recipients destapats (per exemple, els abeuradors dels animals) cal que l'aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d'aigües de les teulades i els embornals dels patis han d'estar nets de restes vegetals i amb bon funcionament. 
  • Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines i basses.

L'estiu passat, l'Ajuntament va fer un estudi entomològic als barris de Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i les Fonts, com també en alguns carrers del barri del Centre, per conèixer la problemàtica que generen aquests insectes i determinar les accions més efectives. Es va determinar que els focus de cria es repartien entre la via pública, on l'Ajuntament va fer actuacions, i les propietats privades, on es va recomanar mantenir les finques netes i desbrossades i, en els horts, es va aconsellar no acumular aigua de reg en dipòsits o bidons. Aquest estudi es va fer en col·laboració amb el servei de control de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El mosquit tigre, originari del sud-est asiàtic, es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004 i se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. Viu en àrees urbanes, vola baix i pica de dia.

Projecte Mosquito Alert

Les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. A més, també poden compartir  les seves observacions a través de l'App Mosquito Alert, que es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/, un projecte de ciència ciutadana que té per objectiu lluitar contra l'expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan o bé reemergint o bé apareixent per primera vegada a Europa. L'Ajuntament de Terrassa hi participa des de fa més de cinc anys, ja que és una manera de millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre i del mosquit de la febre groga.

Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d'aigua estancada, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l'aplicació mòbil a aquesta plataforma d'alerta ciutadana que investiga i controla l'expansió d'aquests insectes. Les dades generades són útils per la ciència, ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat durant tot l'any.

Mosquito Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per diferents centres de recerca públics, que ha estat efectiu per millorar la vigilància i detecció preventiva d'espècies invasores, com el mosquit tigre. Aquest any ha estat inclòs en el nou Pla Nacional de Prevenció, Vigilància i Control de malalties transmeses per vectors, del Ministeri de Sanitat. És un projecte coordinat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), la Universitat Pompeu Fabra, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.