Terrassa compta amb 25 nous contenidors de roba i calçat per fomentar la recollida selectiva d'aquesta fracció de residu

D'aquesta manera, Terrassa arribarà a una ràtio d'un contenidor per cada 1.858 habitants, superant la d'un contenidor per 2.347 habitants que tenia fins ara. Aquesta xarxa de recollida de roba i calçat es complementa amb els contenidors que també hi ha a les deixalleries municipals de Can Casanovas i Can Barba, i amb el servei que també ofereix la deixalleria mòbil als barris.

La voluntat de l'Ajuntament és incrementar progressivament el nombre d'unitats i disposar d'una xarxa de 174 contenidors per tal de tenir-ne un per cada 1.281 habitants. Terrassa compliria així amb un dels objectius del Pacte de la Moda Circular, impulsat per la Generalitat i al qual l'Ajuntament està adherit, que és tenir un contenidor per  cada  1.250/1.500 habitants. Des del 2019, la recollida selectiva de residus d'aquesta fracció a Terrassa està estabilitzada al voltant dels 680 tn i els 3 kg per habitant i any.

Punts on s'instal·len els nous contenidors:

 1. Aurora - Vallparadis
 2. passeig del Vint-i-dos de Juliol - Beethoven
 3. Mare de déu dels Àngels - Montserrat
 4. Mas Adei - Terol
 5. plaça del Triomf
 6. Fra Bonaventura Gran amb Plaça del Tint
 7. plaça Rosa Turu
 8. plaça Alcalde Morera
 9. plaça Nova
 10. Marconi - Isaac Peral
 11. ctra Rellinars - passeig del Vint-i-dos de Juliol
 12. plaça Ricard Camí
 13. Baltasar Ragon amb Galvani
 14. Alaba - parc Guernika
 15. avinguda Jaume I - Pintor Huguet
 16. Abat Marcet-Independència
 17. ctra. Rellinars-Adra
 18. plaça Comte Guifré
 19. av. Àngel Sallent - Dr. Salvà
 20. Vinyals amb ctra Montcada
 21. Ample amb ctra Rellinars
 22. av. Parlament
 23. Ronda Ponent - Dulcinea
 24. Ancianitat - Muncunill
 25. Creu Gran

La ciutat compta amb aquests contenidors taronges des de l'any 2012 i, ara per ara, és el tercer municipi de Catalunya que recull més roba, després de Barcelona i Mataró. Actualment, la gestió  correspon a Formació i Treball, Empresa d'Inserció S.L., que treballa per a la integració social, el desenvolupament personal i la sostenibilitat. El material que recullen el gestionen de manera responsable, de manera que la roba que està en pitjors condicions la separen per reciclar i obtenir noves fibres i, la resta, la classifiquen perquè tingui una segona vida.  

Tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, les entitats socials són les que gestionen aquesta fracció de residu i això fa que la ciutadania ho percebi més com un acte benèfic que no pas com un acte que pugui contribuir a l'economia circular. Una tendència que canviarà quan, a partir de 2025, la recollida selectiva d'aquesta fracció correspongui totalment als municipis. Per tal d'avançar en aquesta conscienciació, l'Ajuntament està preparant una campanya específica per incentivar la recollida d'aquesta fracció amb una bonificació de la taxa de residus per l'aportació de roba usada realitzada.  La previsió és que comenci a la tardor.

Pacte de la Moda Circular

L'ampliació de la xarxa de contenidors de roba i calçat s'emmarca dins els objectius del Pacte per a la Moda Circular, impulsat per la Generalitat per introduir valors de sostenibilitat dins la indústria de la moda per fer la transició cap a una economia circular. Terrassa s'hi va adherir l'octubre de 2022 per treballar amb l'objectiu de reduir de manera significativa els residus tèxtils, evitar que s'aboquin menys al contenidor de resta, incrementar el percentatge de recollida selectiva d'aquesta fracció i afavorir-la perquè tingui una segona vida. 

L'adhesió de Terrassa al Pacte de la Moda Circular s'alinea amb els objectius fixats el Pla de Residus 2018-2030 per avançar cap al residu zero, treballant per gestionar millor les deixalles en el context actual d'emergència climàtica. En el cas dels  residus tèxtils, el Pla contempla que l'any 2030 caldrà recollir a Terrassa de manera selectiva, com a mínim, el 35% en pes de la fracció tèxtil i calçat generada.

Una nova fracció pel 2025

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, estableix que els estats membres han de crear una recollida separada de tèxtils abans de l'1 de gener de 2025, obligació que ja ha quedat recollida a la  Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats. 

A Catalunya, cada persona consumeix entre 21,5 i 26 kg de tèxtils a l'any; es recullen selectivament només  el 12% dels residus tèxtils i, cada any, s'incineren o es llencen a l'abocador més de 140.000 tones. 

Per això, cal treballar per incrementar la reutilització dels residus; augmentar el reciclatge i potenciar l'aprofitament dels residus com a recursos. A hores d'ara, la indústria tèxtil és el cinquè emissor de gasos efecte hivernacle al món.