Taigua es traslladarà abans de finals d'any a la seva nova seu social, al barri del Segle XX

La futura seu de Taigua és una nau en desús que, durant anys, va ser el concessionari i taller d'una marca de vehicles. Té 3.280 m² de superfície construïda; una planta baixa, on s'ubicava el taller; la zona comercial, d'oficines i magatzem i una planta superior on hi havia el magatzem i les oficines. L'accés principal està situat a la façana que dona a la plaça de Jaume Jové i carretera de Rubí i, els dos accessos per vehicles, estan en els carrers del Pare Font i de Baldrich, just al costat de l'Arxiu Comarcal.

Les obres de rehabilitació interior tenen un termini de quatre mesos i el preu de licitació és d'1.496.989 euros. El projecte de reforma contempla adequar aquest immoble amb actuacions estructurals perquè sigui accessible, amb l'adequació dels espais i la instal·lació d'una nova escala interior. La superfície habitable de l'edifici és de 3.201 m². 

D'altra banda, també s'ha previst reparar les cobertes de l'edifici per millorar les condicions tècniques d'aïllament. En aquest cas, el termini d'execució és de 14 setmanes i el pressupost de licitació és de 278.571 euros. En total s'adequaran 2.885 m² de teulada i s'hi instal·laran plaques fotovoltaiques amb una potència de 14.851 W.

A diferència de la seu actual, les noves instal·lacions guanyaran en amplitud i espai pel que fa a la zona d'atenció ciutadana, de tallers, de sales de reunions i de despatxos, entre altres dependències. Taigua compta, actualment, amb una plantilla de 119 persones.

Des de l'any 2018 

El 10 de desembre de 2018 Terrassa es va convertir en una de les primeres ciutats de l'Estat a optar per una gestió municipal directa de l'aigua per oferir un servei públic de qualitat, eficient, transparent, participatiu i social, a través de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). La voluntat de l'equip de govern és garantir el dret a l'aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment, als que són més vulnerables i als que estan en risc d'exclusió social. 

Taigua va adoptar vuit compromisos amb la ciutadania de Terrassa, que són els següents:

  1. Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d'aigua.  El pressupost per aquest 2023 compta amb una partida de 3,9 milions d'euros per inversions, tot i que en el darrer consell d'administració es van actualitzar les previsions i aquest capítol es podria ampliar fins als 5,4 milions d'euros. Destaquen, en especial, la renovació progressiva de la xarxa de distribució, de 550 km; la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum als dipòsits de Can Poal i Can Boada; les millores a les instal·lacions de la planta d'Abrera, pel que fa a tractaments i captació d'aigua; la licitació de nous sistemes informàtics; la millora del rendiment de les estacions elevadores i, també els treballs de reforma a la futura seu de Taigua.
  2. Posar en valor la qualitat de l'aigua de l'aixeta i continuar millorant la seva acceptació com aigua de boca. L'empresa municipal Taigua està treballant en la caracterització i millora del sabor de l'aigua, amb la execució de diverses actuacions: un estudi amb un equip de tastadors professionals per identificar les qualitats de l'aigua de Terrassa per definir el seu sabor; un altre estudi  que permetrà comparar, entre altres qüestions, la diferència entre les alternatives domèstiques al consum d'aigua d'aixeta (aigua embotellada o sistemes d'osmosi) i una solució que sigui de caràcter públic. A més d'una altra actuació, com és el projecte de construcció d'un nou dipòsit d'homogeneïtzació i regulació a la planta d'Abrera, que contribuirà a millorar el gust i la seva salinitat.
  3. Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l'estalvi d'aigua i d'energia. Les inversions per millorar la xarxa de distribució, com també el rendiment dels bombaments i la instal·lació de panels fotovoltaics contribuiran aquest 2023 a assolir aquest objectiu.
  4. Mantenir estables els preus de l'aigua i ampliar les polítiques socials. L'Ajuntament ha mantingut les tarifes, que estan congelades des de l'any 2014. També s'ha aprovat la instrucció de comptadors d'emergència social, que està vigent des de l'abril del 2022, i que permet garantir l'accés a l'aigua a la població vulnerable.
  5. Assegurar la qualitat del servei i l'atenció als usuaris i usuàries. Des de l'any 2019, la puntuació mitjana de les persones usuàries pel que fa a la valoració del servei ha estat de 7,5. 
  6. Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei. TAIGUA ofereix, des d'aquest mes, el nou servei d'instal·lació i gestió de comptadors i, d'aquesta manera, l'empresa municipal cobreix de manera integral tot el sistema d'abastament d'aigua a la ciutat.   A més és el primer pas per implantar, en un futur, el sistema de telemesura de cabals i contribuir a millorar les operacions de lectura i el control dels consums. Amb ells, es podrà controlar millor els consums i racionalitzar aquest bé escàs en el context de sequera actual. En aquesta línia de millora del servei s'emmarca el  Projecte de Transició Digital i Millora en l'Eficiència del cicle de l'aigua, que ha elaborat Taigua i l'Ajuntament de Terrassa, i que opta a una subvenció del fons europeu Next Generation. L'objectiu és fer la transició digital a la xarxa d'abastament i sanejament, on es preveu implantar  el sistema de telemesura de comptadors per aconseguir que sigui més sostenible i eficient i, alhora, ajudi a millorar el control dels consums, a detectar fuites, i a aconseguir una major eficiència energètica. 
  7. Posar a disposició d'usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència. L'any passat es va actualitzar la web de Taigua pel que fa a disseny i contingut de transparència. En aquest sentit,  l'àrea de gestions i tramitacions està més diferenciada perquè sigui més fàcil fer  les gestions online com pot ser contractar el subministrament, pagar la factura, donar la lectura del comptador, fer el canvi de titular o comprovar l'accés els ajuts socials i les bonificacions. D'altra banda, des d'aquest any, Taigua ofereix l'opció de pagar les factures i rebuts en línia  a través de Bizum.
  8. Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT). Aquest any, l'OAT ha col·laborat amb la sol·licitud de subvenció dels fons europeu Next Generation per a la digitalització del cicle integral de l'aigua i, també, ha estat partícip del comitè de sequera, que integren diferents serveis municipals.