Entra en vigor la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda

Consta d'un total de 51 articles, distribuïts en 8 capítols diferents, que recullen els diferents àmbits com són les disposicions generals de la normativa; la protecció del patrimoni natural i rural; la regulació de les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic i de la mobilitat dins aquest entorn natural, com també vetllar perquè els comportaments no siguin incívics, de la celebració d'activitats esportives o de lleure (curses, caminades...) i del control i vigilància de la seva aplicació. El personal de medi ambient que faci la funció inspectora, supervisarà que les conductes s'ajustin a la norma i podrà demanar a la policia que exerceixi les funcions d'autoritat.

La nova ordenança regula, entre altres, aquests aspectes:

 • Fauna i flora: l'Anella Verda és l'hàbitat de diferents espècies de fauna silvestre, algunes d'elles protegides, i també és l'entorn natural on es desenvolupen activitats agrícoles, ramaderes, com pot ser el pasturatge i el pas de ramats, el trànsit i treball de la maquinària agrícola. Les persones usuàries han de mantenir un comportament respectuós per preservar aquest entorn.
 • Camins: Per protegir-los i preservar-los cal evitar que els vehicles estacionin en llocs no habilitats impedint el pas a la resta d'usuaris, o que es facin usos que puguin afectar o malmetre el domini públic.
 • Anar a peu: s'ha de fer pels camins o senders existents. Està prohibit obrir-ne nous vials i, també creuar i trepitjar els camps de conreu i els seus marges.
 • Desplaçar-se en bicicleta: cal circular pels camins que tinguin una amplada igual o superior als tres metres, evitant les derrapades, no superant els 30 km/h i respectant sempre la preferència dels vianants. Els ciclistes no poden anar per corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents.
 • Circular amb vehicles de motor pels vials d'amplada igual o superior a 4 metres, excepte en els trams tancats o prohibits, fora dels camins pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta, llit sec i torrents i rieres. La velocitat màxima és de 30 km i és aconsellable conduir de manera eficient (apagant el motor quan el vehicle estigui aturat, engegar-lo amb una arrencada suau, utilitzant el fre motor per reduir velocitat i no fer frenades brusques...)
 • Passejar amb gossos. Els animals de companyia han d'anar lligats per evitar problemes amb altres persones usuàries, per no destorbar als ramats i per evitar que envaeixin els camps de conreu. A més, les persones propietàries han de recollir les deposicions dels seus animals del camí i, també, de les àrees d'estada. Només poden anar deslligats en els llocs habilitats, o que siguin privats i tancats, i si són gossos de caça, pastors i de policia que participen en activitats autoritzades.
 • Residus: Les persones usuàries de l'Anella Verda s'han d'emportar les deixalles que generin i deixar-les amb els contenidors corresponents, un cop arribin a la ciutat.
 • Sorolls: Cal evitar sorolls innecessaris i els comportaments o conductes que siguin sorollosos, que pertorbin l'equilibri del medi natural i que molesti les persones.
 • Restes vegetals. La seva crema està prohibida, tot i que de manera excepcional es pot autoritzar si és per motius fitosanitaris en arbres i per eliminar restes d'esporga.

També recull les prohibicions de:

 • Llençar coets, focs d'artifici i objectes que puguin originar un foc. Els focs d'esbarjo han de ser autoritzats per l'administració competent i complint sempre amb les mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Les curses amb vehicles de motor
 • L'alliberament aeri d'objectes, tipus globus o fanalets.
 • L'acampada lliure, la instal·lació de tendes de campanya, l'aparcament i pernoctar en vehicles, furgonetes, autocaravanes o caravanes, fora de les zones habilitades a aquest efecte.
 • La construcció i ocupació de cabanes o d'altres estructures

L'incompliment de la normativa comporta unes sancions, qualificades de molt greus, greus i lleus, que poden arribar als 3.000 euros. Per compensar-ho, l'ordenança planteja fer hores de compromís social substitutori per fer determinades activitats dins l'àmbit del medi ambient, esports, neteja de la via pública, parcs, jardins i boscos, entre altres. És de caràcter voluntari, gratuït i només es contempla per les infraccions greus i lleus.

Un entorn natural de 4.400 hectàrees

L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que representa el 65% de tot el terme municipal, amb el qual l'Ajuntament vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari i fomentant un ús social i responsable de tot l'entorn natural.

Un dels elements més singulars és el camí circular de 35 km que dona la volta sencera al terme municipal i que transita per llocs d'elevat interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s'hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.