Terrassa es prepara per fer front a la possible situació d'emergència per la sequera

Amb aquesta nova campanya comunicativa, que compta amb la participació de l'Observatori de l'aigua de Terrassa i Taigua, el Consistori continua difonent alguns consells d'estalvi i d'ús responsable de l'aigua.

El més destacable de l'actual escenari de preemergència és la reducció de la dotació màxima d'aigua dels municipis que passa dels 230 litres/habitant/dia (que teníem fins ara en situació de excepcionalitat), a 210 l/h/dia. Aquest volum és el total d'aigua que pot entrar a la xarxa municipal per a l'abastament d'aigua, tan pel que fa a l'ús domèstic com per a les activitats econòmiques i comercials i els usos municipals.

A Terrassa, d'acord amb les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, al passat mes d'octubre el consum ha estat de 182 l/h/d, per la qual cosa ens trobem per sota del llindar marcat i, per tant, l'entrada en aquest nou estat de prealerta no suposarà restriccions pel què fa a la dotació del municipi. Segons explica la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Cicles de l'Aigua, Patricia Reche, «centrant-nos només en la dotació domèstica, cal destacar que al nostre municipi, al darrer trimestre registrat, ens vam situar als 96 l/h/d, un valor de consum correcte i que demostra que no hi ha un malbaratament general» i afegeix «no obstant, en la situació crítica en la qual ens trobem, caldria abaixar aquests valors mitjans per evitar haver de fer restriccions en futurs escenaris».

En les limitacions actualment establertes, s'ha restringit l'ús de l'aigua per a reg de gespa destinada a l'esport federat, passant de 450 a 200 m3/hectàrea/mes i es mantenen les limitacions que ja hi havia establertes en el decret d'excepcionalitat. Són, entre d'altres, la prohibició d'omplir piscines, la prohibició del reg de la gespa pública, els jardins particulars i els espais verds, la prohibició de realitzar neteja als carrers amb aigua a pressió (que es limita únicament a les situacions d'insalubritat) i la prohibició de l'ús de les fonts ornamentals.

Proves de reducció de la pressió a la xarxa d'aigua

Des de fa mesos, l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa pública Taigua estan duent a terme algunes mesures per tal de promoure l'estalvi d'aigua entre la població. En aquest sentit, al setmana passada es va posar en marxa una prova pilot per reduir la pressió de la xarxa en alguns sectors concrets de la ciutat. Un cop feta, es valorarà el seu funcionament i els nivells d'estalvi que ha suposat i s'estudiarà la idoneïtat d'aplicar-ho al territori.

Entre les mesures que s'estan implantant des de l'Ajuntament, fa temps que s'han limitat els consums municipals amb una reducció del 60% del consum d'aigua. Taigua ha implantat un sistema de detecció de fuites a la xarxa i treballa en la posada en funcionament de pous. A banda, s'està estudiant la utilització d'aigües freàtiques a Vallparadís i a altres punts de la ciutat i s'està realitzant un estudi d'utilització d'aigües regenerades per al reg, ús industrial i usos municipals, així com també s'està valorant un possible ús de recàrrega d'aqüífers.

Entre aquestes mesures, s'inclou la nova estructura tarifària per incentivar l'estalvi d'aigua, que Taigua començarà a aplicar a partir del mes de gener.