L'Ajuntament recuperarà un tram de la llera i els marges del torrent de la Grípia, situat a l'Anella Verda

La major part dels terrenys són de propietat municipal, exceptuant el sector nord sobre el qual l'Ajuntament té un acord de custòdia amb el privat per gestionarho. El pressupost de licitació és de 60.499 euros i el termini d'execució és de 2 mesos i mig.

El torrent de la Grípia neix de les capçaleres dels torrents de Les Monges i
Sagrament i discorre per l'est del terme municipal, de nord a sud, fins a arribar al límit amb Sant Quirze del Vallès. L'actuació que fa ara l'Ajuntament afecta els marges d'un tram i s'emmarca dins les accions contemplades per restaurar la xarxa de torrents i rieres de l'Anella Verda, desmantellant les instal·lacions que no estiguin legalitzades; retirant l'horta que ocupa la llera i els marges i recuperant, així, la vegetació de ribera.

Els treballs consistiran a retirar les barraques, tanques i altres construccions; treure la runa; netejar i desbrossar; fer l'encaix de la llera; perfilar els talussos i, també,llaurar la superfície alliberada per deixar el terreny preparat per a futures plantacions.L'objectiu final és recuperar la funcionalitat biològica d'aquests espais, la seva biodiversitat i paisatge.

L'Anella Verda comprèn el 65% del territori de Terrassa, situat entre l'entorn urbà i els límits municipals, que conforma el patrimoni natural pel seu valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. És una combinació de boscos, camps i torrents, d'unes 4.400 hectàrees, que vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l'entorn.