L'Ajuntament fa un pas més per recuperar la llera i els marges del torrent del Sagrament

S'inicia així la tramitació que permetrà adjudicar el projecte per rehabilitar la llera i els marges del torrent, que discorre al llarg de 900 metres entre la urbanització de la Font de l'Espardenyera i la carretera de Castellar (C-1415A) i d'aquesta manera, millorar el connector ecològic que circula en sentit est-oest. El pressupost de licitació previst per les obres és de 304.134,81 euros i el temps d'execució previst inicialment és de cinc mesos.

El projecte contempla recuperar els marges del torrent, executant diferents actuacions per netejar i desbrossar la zona; enderrocar i retirar la quarantena de tanques i altres construccions existents; realitzar els treballs que permetin la recuperació natural de la llera i els marges; eliminar les soques; retirar els arbres malmesos i, també, la vegetació invasora existent, a més de condicionar la zona que hi ha abans del pas existent sota la carretera de Castellar.

Característiques

Aquesta actuació s'integra dins el projecte de l'Anella Verda, que preveu restaurar la xarxa de rieres i torrents que envolten la ciutat per millorar la connectivitat i la biodiversitat de la zona. El torrent del Sagrament s'emmarca dins els cursos d'aigua de la plana del Vallès, com afluent del torrent de la Grípia. Passada la carretera de Castellar, el torrent s'obre en una vall plena de petits horts, deixant a un costat la torre de Mossèn Homs i, l'altra, la de Can Montllor.

L'Anella Verda comprèn el 65% del territori de Terrassa, que està situat entre l'entorn urbà i els límits municipals, i que conforma el patrimoni natural pel seu valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. És una combinació de boscos, camps i torrents, de 4.400 hectàrees, que vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l'entorn.