Dia Mundial de l'Educació Ambiental

Es considera que la primera recomanació oficial internacional que planteja utilitzar l'eina educativa com a resposta a la problemàtica ambiental  és a partir de la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà celebrada a Estocolm, Suècia, al juny de 1972, en la qual es va debatre la importància de tenir cura del medi ambient i es va exposar la necessitat de uns principis comuns que oferissin a la societat una inspiració i guia per a preservar i millorar el nostre entorn

Aquesta declaració és el punt de partida de tot un seguit de conferències, reunions i programes que intenten desenvolupar i definir el concepte d'educació ambiental. 

De totes aquestes, la que possiblement ha definit més clarament els objectius de l'educació ambiental ha estat el Seminari Internacional d'Educació Ambiental (Belgrad, 1975), les conclusions del qual es coneixen com la Carta de Belgrad: document que planteja com a fita principal millorar les relacions ecològiques, incloent-hi les dels humans amb la natura i entre ells.

Les posteriors conferències internacionals (Tbilisi, 1977; Rio de Janeiro 1992, Cimera de la Terra; Guadalajara 1997, II Congrés Iberoamericà d'Educació Ambiental) vindrien a corroborar la importància de l'educació.

La diada serveix per explicar quines accions es desenvolupen i es recomana fer servir les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram...) i el hashtag / paraula clau #EducacioAmbiental