Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots

La PPA és una malaltia contagiosa de declaració obligatòria que afecta al porc domèstic i al porc senglar i que es caracteritza per uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes càrnics derivats i carn d'animals infectats, objectes contaminats i vehicles de transport de bestiar.

Tot i no tenir cap implicació per a la salut humana, la introducció de la malaltia al nostre país tindria greus conseqüències per a la salut i el benestar dels animals així com per a l'economia de la indústria agroalimentària catalana, on el sector porcí és molt rellevant. 

Des del Departament s'ha editat material informatiu amb unes directrius qure bàsicament són:

  1. Si et trobes algun senglar mort: no el toquis, no t'apropis i truca al telèfon dels Agents rurals. 
  2. No donar de menjar als porcs senglars. 

Cal recordar que la prevenció de la Pesta Porcina Africana és cosa de tots i que, per tant, és molt important que tots els agents implicats segueixin les instruccions d'aquest material informatiu i extremin les mesures de bioseguretat per impedir l'entrada d'aquesta malaltia a Catalunya. 

Per a qualsevol dubte contacteu amb la bústia del Servei de prevenció en salut animal:  salutanimal.daam@gencat.cat