Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a energies renovables

L'Institut Català de l'Energia ha obert  la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

La convocatòria es regeix per les bases aprovades el 2017 (Resolució EMC/1865/2017).

L'import de la subvenció serà del 60% del cost total de les despeses subvencionables del sistema d'emmagatzematge amb bateries de tecnologia ió liti, amb un límit de 5.000,00 euros per sistema.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 15 de gener de 2019.

El termini màxim d'execució serà des de l'1 de gener de 2018 i fins a l'1 d'abril de 2019.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica.
b) Les comunitats de propietaris.

 

Per a més informació consulteu la pàgina web de l'ICAEN.