Sessió informativa. Noves àrees de vianants

De 18 a 20h. de forma telemàtica s'explicaran els canvis que suposarà la implementació de les noves àrees de vianants que duplicaran l'espai peatonal als barris del centre de Terrassa.

Segui la sessió a través de Youtube

Per tal de compartir amb la ciutadania el projecte i també amb l'objectiu de donar resposta als possibles dubtes que puguin generar l'aplicació d'aquestes noves àrees, obrim un termini per a poder plantejar aquestes qüestions als comentàris de la sessió a través d'aquest enllaç