Estrenem la nova flota de bicicletes i patinets elèctrics de lloguer

La crisi de la Covid-19 ha evidenciat que, si es realitzen canvis en l'ordenació de les ciutats, es poden reduir les emissions contaminants i contribuir decisivament a una millora mediambiental. Amb la signatura del conveni entre el departament de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Ajuntament, que té una durada de 12 mesos, es posa avui en marxa la creació d'una flota mòbil d'observadors ambientals, que avaluarà l'impacte de la pol·lució a Terrassa i que oferirà a les persones usuàries una disponibilitat del servei de 24 hores.

Es tracta d'una iniciativa de la UPC que permetrà obtenir dades dels agents contaminants, a temps real i a diferents punts de la ciutat, gràcies a una flota de patinets i bicicletes elèctriques per a l'ús compartit dotada, parcialment, de sensors d'agents contaminants atmosfèrics i que funcionarà gràcies a una plataforma tecnològica centralitzada. Actualment, Terrassa forma part de la Zona de Protecció especial de l'Ambient Atmosfèric, per al contaminant de diòxid de nitrogen (NO2) i pel de partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10) i actualment només diposa d'un punt de mesurament de la Generalitat, que es troba ubicat a la Rambleta del Pare Alegre. 

La gestió de la flota anirà a càrrec de l'operador que ha seleccionat el departament de Telecomunicacions de la UPC, com a responsable de la direcció i seguiment del projecte. Ambdues parts han acordat un protocol tècnic d'actuació. Inicialment s'instal·laran 20 sensors a la flota, que estarà formada per 50 bicicletes i 200 patinets de Reby, empresa que dissenya, fabrica i proporciona vehicles compartits a diferents ciutats europees. Les persones usuàries podran llogar aquests vehicles de mobilitat personal per franges horàries a través de          l'App de Reby (que està disponible per Ios i Android) i que informarà del servei, del cost i de l'estacionament, entre altres aspectes. Les tarifes inicialment previstes són: bicicleta (0,5 € +0.20 €/min) i patinets (1 € +0.20 €/min). L'entitat Fupar s'encarrega de fer el muntatge i manteniment de la flota. Els vehicles de mobilitat personal s'estacionarien a les barres d'aparcaments de bicicletes que estan repartides per la ciutat

Per l'equip de govern, es tracta d'una proposta interessant per gestionar la qualitat de l'aire i la mobilitat, ja que aportarà nous coneixements que ajudaran a planificar accions ambientals i promoure alternatives de transport més sostenibles. Entre els beneficis dels vehicles de mobilitat personal destaca la seva contribució a la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, a la transició cap a una economia baixa en carboni i a la intermodalitat amb altres serveis públics de transport urbans o metropolitans (tren, autobús, metro...). 

El ple de maig va tirar endavant l'aprovació inicial de la nova Ordenança de Mobilitat, que aposta per la sostenibilitat i la preservació del medi ambient, i que s'alinea amb altres plans ja existents encaminats a fer de Terrassa una ciutat més agradable, eficient, sostenible i segura. Parlem del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020), del Pla de Reducció del Soroll (2014-2018), del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i també del Pla de Mobilitat Urbana (2016-2021).

Un dels objectius de la Revolució Verda és fer de Terrassa una ciutat sostenible i ambientalment saludable, amb menys fums ni sorolls. La contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental per a la salut i està comprovat que incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars.

Normativa per d'ús

Aquestes són algunes de les mesures destacades per la flota mòbil d'observadors ambientals sostenible: 

  • Han d'anar per calçada. No poden circular per les voreres.
  • Només pot circular una persona.
  • Només està permès circular pels majors de 18 anys.
  • Prohibit circular fent ús d'auriculars o mòbils.
  • De nit és recomanable portar roba o elements reflectants.
  • Consulta el plànol de la xarxa de carrils bici i la guia d'aquest tipus de vehicles.
  • Consulta el plànol  d'ubicació d'estacionaments dels vehicles de lloguer.
  • Pot descarregar l'app aquí

Consulta informació més extensa aquí