Impuls a la mobilitat sostenible amb l'entrada en funcionament de 48 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

El passat 5 de juny va entrar en funcionament 48 punts de recàrrega lenta per a vehicles elèctrics. Aquestes estacions de recàrrega s'han instal·lat en 5 dels aparcaments subterranis gestionats per Egarvia amb l'objecte de promoure la mobilitat sostenible a la ciutat tal i com s'estableix en el Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE) de Terrassa.

En concret, els punts estan ubicats a la P-1 dels diferents aparcaments, pròxims a l'entrada i la garita de control, de manera que a l'aparcament de l'Avda. de Barcelona es compta amb 12 estacions, n'hi ha 12 més a l'aparcament de Plaça del Progrés i del carrer de Sant Leopold i se n'han instal·lat 6 a l'aparcament de Plaça de Lluís Companys i 6 més al de Plaça 1r de Maig. A cada aparcament s'ha previst una plaça per a usuaris de vehicles elèctrics amb mobilitat reduïda.

Les estacions de recàrrega disposen de punts dobles de recàrrega de càrrega lenta de 7,40 KW (punts dobles 7,40+7,40 KW), alimentats des d'un nou Quadre de Mobilitat Elèctrica (QME), independent del quadre general, equipat amb els elements de protecció de línies, monitorització i control de la recàrrega de cada vehicle, que permet la gestió energètica intel·ligent de varies estacions, el funcionament simultani i optimització de la càrrega, adaptant-se automàticament a la potència màxima disponible de la instal·lació i repartint aquesta als carregadors en servei.

Respecte al preu de recàrrega, fins al 17 de setembre els usuàris gaudiran d'un 50% de descompte de la tarifa, quedant doncs un cost de 0'22 €/kWh en horari diürn i de 0'17€/kWh en horari nocturn.