Comencen els treballs de desmuntatge dels accessos peatonals de l'aparcament del portal de Sant Roc

L'Ajuntament té previst iniciar els treballs de desmuntatge dels accessos per a vianants de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc el proper dilluns 4 de març. Aquesta actuació forma part dels projectes que han rebut subvenció dels fons Next Generation 2 i que contempla el desmuntatge del badalot metàl·lic de l'ascensor i també l'eliminació de l'escala actual, dos elements que estaven en desús des de l'any 2019 quan es va tancar l'equipament.

Un cop fetes aquestes tasques, el Consistori procedirà a la reurbanització de l'espai lliure generat per al gaudi dels vianants. Segons contempla el projecte, la pavimentació es durà a terme amb el mateix material que la resta del vial, amb les llosetes de granit flamejat i seguint els criteris i pendents existents. D'aquesta manera, la zona millorarà la seva accessibilitat i també quedarà més ordenada.

Mentre durin els treballs no es contempla que les obres produeixin cap tipus d'afectació a les xarxes de serveis bàsics i el cost total d'aquesta actuació és de 45.063'65 euros.