El Ple aprova el nou Pla de Promoció de la Bicicleta per als propers tres anys

El document recull un total de 17 accions que han de permetre avançar cap a l'objectiu de fomentar la bicicleta com a mitjà de desplaçament habitual a la ciutat. El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) defineix les estratègies i accions a desenvolupar als propers anys per millorar la mobilitat de la ciutat i entre les seves principals línies d'actuació es recull la d'impulsar polítiques per fomentar l'ús de modes de mobilitat més sostenibles, com la bicicleta.

Vuit de les 17 iniciatives del Pla es destinen a promocionar l'ús de la bicicleta en els col·lectius de població més específics i de característiques més determinades, entre els quals destaca la població escolar i el col·lectiu de població treballadora. Destaquen accions com l'Ambicia't a l'institut o Ambicia't a la feina, les sessions formatives d'educació viària en bicicleta a les instal·lacions del centre comercial Decathlon o el programa En bici sense edat. Aquesta iniciativa vol retornar la capacitat d'anar amb bicicleta a la gent gran, tenint en compte les dificultats de mobilitat d'aquest col·lectiu gràcies a l'ús dels rickshaws, un tipus de bicicleta amb el qual no solament es pot oferir a la gent gran la possibilitat de tornar a anar en bicicleta, sinó a més, d'establir una connexió intergeneracional entre ciclista i passatger/a.

El document també aposta per augmentar la flota de bicicletes municipals, posant a disposició del personal dels diferents centres de treball de l'organització municipal unes bicicletes per tal de facilitar i estimular l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament laboral.

Les altres nou accions del Pla s'adrecen al conjunt de la població. En aquest àmbit, destaca el punt que contempla l'ampliació i eliminació de discontinuïtats, una iniciativa que consisteix en ampliar l'àrea destinada per les bicicletes a la ciutat.

Així mateix, es proposa resoldre les discontinuïtats que es troben al llarg de les possibles rutes a la ciutat, destinades a la circulació en bicicleta. L'objectiu d'aquesta acció es reequilibrar l'espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats i millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben connectades.

Aparcaments segurs i foment de la bici elèctrica

El Pla també contempla la construcció de nous aparcaments segurs per a bicis a les estacions i la realització de la campanya Puc anar pel centre del carril, que vol sensibilitzar la ciutadania sobre el fet que les bicicletes poden circular pel centre dels carrils de circulació per garantir la seva seguretat, i el seu dret a circular per tots els carrers de la ciutat com qualsevol altre vehicle.

També pretén prevenir i actuar en situacions d'assetjament a ciclistes per part de persones conductores de vehicles motoritzats. La mobilitat en bicicleta té un potencial elevat però, tot i això, en alguns trajectes ha de superar pendents clarament superiors al 5%. És en aquest marc que resulta convenient la promoció de la bicicleta elèctrica i, per aquest motiu, el Pla planteja diverses actuacions per fomentar-les, com ara la possibilitat de crear aparcaments de bicicletes elèctriques amb punts de recàrrega en els aparcaments per a bicicletes d'alta capacitat a les estacions de ferrocarril i en els principals pols de mobilitat.

Un altre punt important del document és el referent a seguir potenciant el Biciregistre per tal de minimitzar el robatori de bicicletes a la via pública; o l'habilitació per a la conducció de grups, una activitat formativa impartida per la Policia Municipal, que habilita a persones que, com les de l'associació BiTer, desenvolupen tasques de guia i conducció de grups de ciclistes per la via pública sota els paràmetres de màxima seguretat en el desplaçament, en la garantia de la plena convivència amb la resta d'usuaris de la via.

El Pla preveu igualment fomentar les sortides amb bici, tan urbanes com per l'Anella Verda; incloure la bicicleta en els actes festius que se celebren a la ciutat; el programa Terrassa Bike Experience, per formar a les persones que vulguin incorporar la bicicleta a la seva vida quotidiana mitjançant un acompanyament personalitzat amb classes teòriques i pràctiques; una campanya de comunicació i diverses activitats de promoció de la bicicleta.