L'Ajuntament proposa tres projectes per pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària als barris de Can Palet, Roc Blanc i Sant Llorenç

Per desenvolupar els tres projectes, l'Ajuntament ha treballat les propostes de millora del trànsit amb les respectives associacions veïnals de Can Palet, Roc Blanc i Sant Llorenç. A més, amb l'objectiu de donar a conèixer els projectes a tota la ciutadania i també per recollir-ne opinions, s'han obert tres processos consultius (un per a cada projecte) a la plataforma Participa Terrassa (https://participa.terrassa.cat/) que estaran vigents durant els propers dos mesos.

A continuació, detallem les tres propostes que s'han plantejat:

Can Palet
Can Palet és un barri amb un elevat trànsit de pas pels carrers de Colom, Agricultura, Menéndez y Pelayo i Ramón y Cajal. Aquest fet fa que existeixi un trànsit elevat a la zona, amb el soroll i la inseguretat que això genera.

Per tal de solucionar aquesta problemàtica i donar resposta a una demanda ciutadana històrica, el projecte proposa la pacificació del barri amb diverses actuacions. Una d'elles és la que proposa convertir el tram del carrer Colom a l'alçada de la Plaça de Can Palet en un vial de circulació restringida a veïns, transport públic i distribució urbana de mercaderies i fer el mateix en el tram de Menéndez i Pelayo proper a la plaça. A més, també es contempla un canvi de sentit a Ramon y Cajal, entre Albinyana i Àngel Guimerà i s'incrementarà el nombre de passos de vianants en aquest barri.

Cal dir que aquest nou pla es sumarà a algunes mesures que ja s'han aplicat al barri de Can Palet amb l'objectiu de millorar la seguretat, com la millora de la cruïlla entre els carrers Montcada i Agricultura.

Pla de millora del barri de Can Palet

Roc Blanc
També amb l'objectiu de pacificar el trànsit al barri i guanyar més espai per als vianants, l'Ajuntament proposa un projecte de millora de la mobilitat que té la seva actuació principal al carrer de Carrasco i Formiguera. Aquest vial, ara de dos sentits, es convertirà en un carrer de sentit únic, on s'habilitarà un nou carril bici/VMP i també s'ampliarà l'espai per a vianants en calçada per als vianants.

Els carrers de Sant Lluís i Calderón de la Barca canviaran de sentit de circulació i es crearan nous carrils bici/VMP en el sentit contrari. D'altra banda, es faran accions per pacificar el trànsit, per promoure la cohabitació entre cotxes, bicicletes i VMP, i per facilitar la connexió el barri amb altres zones de la ciutat en bicicleta i VMP.

Pla de millora del barri de Roc Blanc

Sant Llorenç
El projecte al barri de Sant Llorenç també busca objectius similars com prevenir l'accidentalitat, guanyar espai per a les persones vianants i ampliar l'oferta d'aparcament.

En aquest sentit, es contempla convertir el carrer de Montcau en un vial de sentit únic i guanyar una línia d'aparcament amb bateria, que permetrà guanyar aproximadament 32 places d'aparcament.

També es crearà una nova oferta de 65 places d'aparcament nocturn a l'avinguda del Vallès, al carril de baixada entre els carrers Castellassa i La Mola.

D'altra banda, el projecte preveu una actuació al carrer Cavall Bernat, que passarà a ser de sentit únic. Això permetrà ampliar el passadís de vianants en el tram de l'escola, fet que millorarà la seguretat en els desplaçaments a l'entorn de l'escola Goya.

Pla de millora del barri de Sant Llorenç