Terrassa reconeguda com a municipi amb millors dades de recollida selectiva d'envasos lleugers i generació de residus municipals

L'Agència de Residus de Catalunya ha reconegut Terrassa en dues categories dins de l'acte de reconeixement a les comarques i municipis amb millors resultats de prevenció i recollida de residus de l'any 2019. Terrassa ha estat distingida com la localitat que l'any passat va obtenir el millor resultat en la recollida selectiva d'envasos lleugers, amb un 5,82%, i com la població que ha generat menys residus municipals, amb 386,71 kg/hab./any, dins la categoria de més de 60.000 habitants. 

Aquests premis van ser creats l'any 1997 per fer un reconeixement públic als ens locals de Catalunya i els agents socials i econòmics pels seus bons resultats de prevenció i recollida de residus. L'any 2019 es va recollir selectivament a Catalunya un 45% del total de residus municipals generats, que va representar un augment respecte a l'any anterior del 9%.

Des de l'equip de govern es valora molt positivament aquests dos reconeixements perquè són el resultat de les campanyes informatives realitzades els darrers anys, de les tasques de recollida de l'empresa pública Eco Equip i de l'esforç de la ciutadania, que va incorporant els bons hàbits de reciclatge i reducció de residus a les seves llars.

A Terrassa, la recollida selectiva va créixer l'any passat prop d'un 6% respecte a l'any anterior, la qual cosa demostra que la conscienciació ciutadana augmenta per fer una bona classificació en origen, dipositant les fraccions als contenidors indicats de resta, paper i cartó, envasos, orgànica i vidre. De les 30.623,24 tones recollides l'any 2018 es van passar a les 32.400,63 Tn de 2019. D'aquestes dades s'observa que el sistema de recollida lateral, que cada vegada està més estès a la ciutat, millora la qualitat de la selectiva i contribueix al fet que hi hagi menys residus impropis. Això respon al fet que la boca dels contenidors està dissenyada per la mida dels residus que s'hi ha d'abocar evitant, d'aquesta manera, que es deixin altres materials.

Tot i aquest balanç de 2019 és important seguir treballant a Terrassa per assolir els objectius marcats, demanant a la ciutadania que sigui responsable en l'obligació de fer una bona recollida selectiva, i no afluixar en la lluita contra l'abandonament de residus a l'espai públic, els comportaments incívics i els incompliments de les normes per una bona gestió dels residus. També cal treballar per millorar les xifres de la recollida selectiva dels residus orgànics, per tal que no s'aboquin al contenidor de resta, alhora que es vol reduir la presència d'impropis en aquesta fracció.


 
Notícies d'interès
 
  • Un total de 78 persones treballen en el dispositiu per a la retirada de fulles des de novembre a gener

L'empresa municipal de neteja i recollida de residus, Eco-Equip, desplega, com cada any, un dispositiu especial per fer front a la campanya de retirada de fulles. En total, 78 operaris s'ocupen d'aquestes funcions, agrupats en diferents modalitats d'equips per tal de donar resposta a les diverses necessitats dels diferents espais de la ciutat. Des del novembre i fins al gener, aquest dispositiu està disponible per a la recollida de les fulles, tot i que la seva dedicació depèn d'un fenomen tan poc controlable com és la caiguda d'aquestes fulles.

  • Dos nous camions per a la recollida selectiva

El servei de recollida selectiva de residus de Terrassa compta amb dos nous camions de recollida de residus i quatre nous recol·lectors satèl·lit. L'entrada en servei d'aquests vehicles culmina la inversió en la renovació de la flota d'Eco-Equip corresponent a 2016, que ha suposat la incorporació d'un total de 21 vehicles. L'objectiu per al 2017 és continuar consolidant l'increment de plantilla fixa d'Eco-Equip i la implantació d'una nova ruta de recollida lateral de residus, amb l'adquisició de vehicles corresponents.

  • Onze nous vehicles per a renovar la flota d'Eco-Equip
S'han presentat els 11 darrers vehicles adquirits per a renovar la flota d'Eco-Equip. A la mateixa presentació, Jordi Ballart ha explicat que la ciutat ha incrementat el 2016 en 2,7 milions d'euros els recursos destinats a la neteja i la gestió de residus, adquirint un total de 21 vehicles i 240 contenidors de fracció orgànica amb el sistema de recollida lateral, i ampliant la plantilla amb 37 nous treballadors, entre fixes i temporals.
 
  • Reforç de la plantilla d'Eco Equip amb 21 persones
L'Ajuntament ha reforçat el servei de neteja i recollida selectiva amb la incorporació, l'1 de juliol de 2016, de 14 nous treballadors que incrementaran la plantilla d'Eco-Equip. A aquests treballadors se sumaran 7 persones més en els propers dies, destinades a la cobertura de jubilacions i baixes per incapacitat. El personal que s'ha incorporat a Eco-Equip reforça el servei de recollida de residus.
 
  • Dues noves escombradores a Eco-Equip
D'acord amb les previsions d'actualització de la flota de vehicles d'Eco-Equip per a l'any 2016, s'han adquirit dues noves escombradores. Amb aquestes noves adquisicions, Eco-Equip comptarà amb un total de sis escombradores petites i tres mitjanes. Les noves escombradores tenen un sistema de funcionament que inclou l'escombrada amb dos raspalls frontals, aspiració i neteja a pressió.